Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

2-isopropiltioxantona (ITX)

La 2-isopropiltioxantona (ITX) / CAS núm. 5495-84-1 és un component de les tintes per a impressió del material d’embalatge d’aliments envasats (ref.1). La ITX no ha estat avaluada per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), o l’antic Comitè Científic de l’Alimentació Humana (SCF), ja que no s’utilitza com a material en la fabricació de plàstics en contacte amb els aliments. En conseqüència, no hi ha dictàmens d’experts que hagin establert una ingesta diària tolerable (TDI) o un límit de migració específica (LME).

En un estudi de toxicitat aguda en rates s’ha descrit, a dosis de 50 mg/kg pes corporal/dia, un increment absolut i relatiu del pes del fetge sense canvis histopatològics; a 150 mg/kg pes corporal/dia, hipertròfia hepàtica; a 1000 mg/kg pes corporal/dia, hiperplàsia de cèl·lules de la part anterior de l’estómac, hiperplàsia difusa de cèl·lules fol·liculars del tiroides i dipòsits d’hialina al ronyó (ref.3).

Tota la població. Els nadons que s’alimentin exclusivament de llet infantil envasada en cartró estan més exposats, atès la seva elevada relació entre la ingesta d’aliment i pes corporal i, també, perquè els processos metabòlics i l’activitat enzimàtica no estan del tot desenvolupats i tenen menys capacitat de detoxificació (ref.1).

Els productes líquids alimentosos que contenen greix són els més propensos a la migració d’ITX. En el cas d’aliments líquids no grassos com sucs, nèctar i begudes, altres factors tals com la presència d’olis de cítrics, fruites i fibres de cel·lulosa, podrien facilitar la migració d’ITX (ref.2, 3).

L’any 2005, a Itàlia s’hi van trobar quantitats d’ITX en llet infantil envasada, que van des de 120 fins a 300 µg/l. La contaminació es va produir per contacte entre la part externa de l’envàs (que va impresa) amb la part interna durant el bobinatge del cartró (ref.2, 3).

Llet en pols o derivats làctics indicats per a lactants, productes envasats a base de soia, sucs i nèctars de fruites (ref.2, 3, 4).

S’ha de respectar el principi de no migració per a les substàncies que no tenen un límit establert a la legislació espanyola o de la UE. Per garantir això, els fabricants de tintes per a envasos i embalatges alimentaris poden aplicar la guia Good Manufacturing Practices for the Production of Packaging Inks formulated for use on the non food contact surfaces of food packaging and articles intended to come into contact with food, elaborada per l’Associació Europea de Fabricants de Tinta per Imprimir (EuPIA) (ref.7).
Legislació suïssa: límit de migració específic de 0-0,05 mg/kg d’aliment per a la ITX (ref.6).

  1. 1. European Printing Ink Association (EuPIA ” ECPT). 2005. Isopropyl thioxanthone (ITX) and food packaging inks.
   http://www.pibergroup.com/pdf/ITX%20Statement-EuPIA-050927.pdf2. G.A. Kleter, A. Prandini, L. Filippi, H.J.P. Marvin. 2009. Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports published by the European Community’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period. Food and Chemical Toxicology, 47(5): 932-950.

   3. EFSA, 2005. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to 2-Isopropyl thioxanthone (ITX) and 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (EHDAB) in food contact materials. The EFSA Journal, 293: 1-15.
   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/293.pdf

   4. EFSA, 2007. Scientific Statement of the Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food on a request from the Commission related to an update on the hazard assessment of 2-isopropyl thioxanthone (ITX) in food contact materials. Question number EFSA-Q-2007-088.
   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1064.pdf

   5. Gil-Vergara, A., Blasco, C. & Picó, Y. 2007. Determination of 2-isopropyl thioxanthone and 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate in milk: comparison of gas and liquid chromatography with mass spectrometry. Anal Bioanal Chem. 389(2): 605-17.

   6. Packaging Inks. Federal Office of Public Health. Ordinance of the FDHA on articles and materials (RS 817.023.21).
   http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en

   7. European Printing Ink Association (EuPIA). Printing Inks for Food Packaging. EuPIA Documents Related To The Manufacture and Supplay Of Food Packaging Inks.
   http://www.eupia.org/index.php?id=29