Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

La 4-metilbenzofenona és una cetona aromàtica amb propietats volàtils que s’utilitza en tintes d’impressió per a embalatges (ref.1, 2). La 4-metilbenzofenona no ha estat avaluada per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), o l’antic Comitè Científic de l’Alimentació Humana (SCF), ja que no s’utilitza com a material en la fabricació de plàstics en contacte amb els aliments. En conseqüència, no hi ha dictàmens d’experts que hagin establert una ingesta diària tolerable (TDI) o un límit de migració específica (LME).

Possiblement el 4-metilbenzofenona sigui un agent cancerigen però no hi ha evidències que causi danys al material genètic de les cèl·lules (ref.1).

Nens, a causa d’una relació elevada entre consum de cereals per a esmorzar i pes corporal, i també perquè els processos metabòlics i l’activitat enzimàtica no estan del tot desenvolupats i tenen menys capacitat de detoxificació (ref.2).

S’ha documentat la seva presència en cereals d’esmorzar envasats, musli i productes similars (ref.2).

Al febrer de 2009, les autoritats alemanyes van notificar la migració de
4-metilbenzofenona en alguns cereals des dels seus envasos (ref.3).

Aliments envasats en caixes de cartró reciclat (ref.2).

S’ha de respectar el principi de no migració per a les substàncies que no tenen un límit establert a la legislació espanyola o de la UE. Per garantir això, els fabricants de tintes per a envasos i embalatges alimentaris poden aplicar la guia Good Manufacturing Practices for the Production of Packaging Inks formulated for use on the non food contact surfaces of food packaging and articles intended to come into contact with food, elaborada per l’Associació Europea de Fabricants de Tinta per Imprimir (EuPIA) (ref.4). Legislació suïssa: límit de migració específic de 0,6 mg/kg d’aliment (suma de benzofenona i metilbenzofenones) (ref.5).

1. EFSA. 2009. EFSA statement on the presence of 4-methylbenzophenone found in breakfast cereals. The EFSA Journal (2009) RN-243, 1-19.
2. COMISIÓN EUROPEA. 2009. Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal Sección de seguridad toxicológica. Conclusiones de la reunión de 6 de marzo de 2009. 2 pag. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/es_20090306statement.pdf
3. Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA). 2009. 4-metilbenzofenona (4MBF). Peligros tóxicos de materiales en contacto con alimentos. 12/03/2009. http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir3513/doc17630.html
4. EuPIA. European Pinting Ink Association. Printig Inks for Food Packaging. EuPIA Documents Related To The Manufacture and Supplay Of Food Packaging Inks. http://www.eupia.org/index.php?id=29
5. Packaging Inks. Federal Office of Public Health. Ordinance of the FDHA on articles and materials (RS 817.023.21). http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04867/10015/index.html?lang=en