Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD)

El 3-Monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) és un contaminant del grup dels cloropropanols que es forma durant la transformació d’aliments en certes condicions, en particular, durant la producció de proteïnes vegetals hidrolitzades mitjançant àcid clorhídric i de salsa de soia. El 3-MCPD existeix en forma lliure en alguns aliments i com èsters d’àcids grassos en olis refinats, margarines i productes similars. També es pot formar 3-MCPD quan se sotmeten aliments que contenen greix i sal a una elevada temperatura, com ara els productes de pa i brioxeria (ref.1, 3). El Comitè Mixt OMS/FAO d’Experts en Additius Alimentaris i Contaminants (JECFA) va establir el 2016 una ingesta diària tolerable màxima provisional de 4 mg/kg de pes corporal (ref.3).

Estudis toxicològics recents posen de manifest que aquesta substància actua com a carcinogen no genotòxic. El 3-MCPD travessa la barrera hematotesticular i la barrera hematoencefàlica. Hi ha estudis que relacionen aquesta substància amb infertilitat, immunosupressió i càncer en ratolins (ref.2, 5, 6).

Tota la població. Lactants i nens de curta edat podrien estar més exposats a causa de la seva dieta rica en cereals transformats i, també, perquè els processos metabòlics i l’activitat enzimàtica no estan del tot desenvolupats i tenen menys capacitat de detoxificació (ref.2).

La salsa de soia i derivats són els aliments que més en contenen. El pa i la pasta, tot i que en contenen molt poc, són els aliments que més contribueixen a la ingesta dietètica de la població (ref.3).

A Europa des de l’any 2002, el major nombre de notificacions per aquest contaminant es van registrar l’any 2003, en total van ser vint notificacions que es van rebre de 3-MCPD en salsa de soia provinents del Sud-est i extrem Orient Asiàtic. Els nivells van variar entre 0,03 i 1015 mg/kg (ref.8).

S’ha trobat que el 3-MCPD es produeix en l’elaboració de la salsa de soia, també en la de productes cuits derivats de cereals. Els aliments salats que contenen proteïna vegetal produïda per hidròlisi àcida es poden trobar contaminats amb 3-MCPD (ref.1, 4). També apareix en petites quantitats en cafè, cervesa, formatges, productes carnis i peix fumat i assaonat sotmesos a tractament tèrmic (cocció, evaporació, torrada, polvorització, fumatge, maltatge, assecatge) (ref.5). Estudis recents descriuen la presència d’aquests compostos en diversos productes alimentaris, principalment en olis d’oliva refinats, greixos comestibles refinats i productes elaborats amb aquests greixos (ref.2, 4).

En molts productes es desconeix l’origen d’aquest contaminant. En productes derivats de cereals s’ha de controlar el contingut de sal i glicerol, que són els principals compostos precursors, a través de l’APPCC. Un cop format en l’aliment, l’estabilitat del 3-MCPD depèn del pH i temperatura a la qual s’exposa l’aliment. És inestable en aliments amb un pH neutre o bàsic i/o que se sotmeten a un tractament tèrmic (ref.7). Codi de pràctiques per a la reducció de 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) durant la producció de proteïnes vegetals hidrolitzades amb àcid (PVH-àcid) i productes que contenen PVH-àcid (ref.1). S’han de complir els nivells de contingut màxim establerts en la legislació europea sobre contaminants químics en els aliments (ref.4).

  1. Código de prácticas para la reducción de 3-monocloropropano-1,2-diol (3-mcpd) durante la producción de proteínas vegetales hidrolizadas con ácido (PVH-ácido) y productos que contienen PVH-ácido CAC/RCP 64-2008. Disponible a: codexalimentarius.org

 

 

 

  1. EFSA Topic. 3-Monochloropropane-1,2 Diol Esters (3-MCPD). Disponible a:

 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/monochloropropane.htm

 

 

 

  1. JECFA, 2016. JOINT FAO/WHO EXPERT COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES. Disponible a: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf

 

 

 

  1. ¿Qué es el 3-MCPD? Disponible a:

 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/qui_3_MCPD.shtml

 

  1. Hwang, M. Yoon, E., Kim, J., Jang, D. & Yoo, T. 2009. Toxicity value for 3-monochloropropane-1,2-diol using a benchmark dose methodology. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 53(2): 102-106.

 

  1. El Ramy, R., Ould Elhkim, M., Lezmi, S. & Poul, J.M. 2007. Evaluation of the genotoxic potential of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and its metabolites, glycidol and β-chlorolactic acid, using the single cell gel/comet assay. Food and Chemical Toxicology, 45(1): 41-48.

 

 

 

  1. Institute of Food Science & Technology. 2011. 3-MCPD in Foods. Information Statement. Disponible a:

 

http://www.ifst.org/

 

 

 

 1. European Comission. 2003. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Annual Report on the Functioning of the RASFF.