Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

El Bisfenol A (BPA) o 2,2-bis (4-hidroxifenil) propà és un compost orgànic utilitzat com a producte químic industrial per a la fabricació de plàstics de policarbonat i resines epoxi. Els plàstics de policarbonat s’usen àmpliament per a l’envasament d’aliments i begudes, mentre que les resines s’utilitzen com a revestiments de protecció en productes metàl·lics com llaunes d’aliments, tapes d’ampolles i canonades per al proveïment d’aigua (ref.1,2,3). L’EFSA ha establert el 2015 una ingesta diària tolerable provisional (IDTP) per al bisfenol A de 4µg/kg de pes corporal/dia (ref.2). Aquesta IDTP és dotze vegades i mitja inferior a l’establerta per EFSA en 2006, de 50µg/kg/dia (ref.2)

Estudis experimentals en animals mostren que el BPA a elevades concentracions, més de 100 vegades la IDTP, causa efectes adversos en ronyons i fetge. També causa efectes sobre la glàndula mamaria dels rosegadors, encara que es desconeix el mecanisme d’acció i la dosi que la causa. El BPA és una substància que podria interaccionar amb els sistemes hormonals del cos humà (interferents endocrins) amb capacitat de simular la funció dels estrògens (hormones sexuals femenines) i afectar el sistema reproductiu, el sistema immune, el desenvolupament neuronal i el metabolisme (ref.2,3,6,7,8).

Els lactants i les dones embarassades es consideren els grups de població més susceptibles als riscos derivats de l’exposició al BPA, atès que els processos metabòlics i l’activitat enzimàtica dels nens d’edat inferior a tres anys i dels fetus no estan del tot desenvolupats i tenen menys capacitat de detoxificació (ref.2, 3, 6).

Es troba en begudes envasades ( mitjana inferior a 1µg/kg) i aliments en conserva (mitjana en productes de la pesca de 37µg/kg; en llegums, de 34µg/kg; en carn i derivats, de 31,5µg/kg; vegetals de fulla, de 23µg/kg; llet i derivats lactis, de 4,9µg/kg; fruita en conserva, de 2,7µg/kg ;aliments infantils 0,3µg/kg )(ref.2). També s’ha trobat BPA en carn i derivats carnis (mitjana de 9,4µg/kg) no envasats i productes de la pesca no envasats (mitjana de 8,1µg/kg) (ref.2).

Des de 2010 fins a 2014 s’han notificat 10 casos en el Sistema Ràpid d’Alertes Alimentàries i de Pinsos de la Comissió Europea, 9 per presència de bisphenol A en biberons i 1 cas per excés de migració en una safata per al forn (ref.9).

Principalment es troba en begudes envasades i aliments en conserva (ref.2,3). També s’ha trobat BPA en carn i derivats carnis i peix no envasats, encara que en menor grau que en els aliments en conserva (ref.2).

El límit de migració específica del bisfenol A per als materials de plàstic o recobriments de resina cap als aliments i begudes és de 0,05 mg/Kg (ref.10). No es pot utilitzar el bisfenol A per a la fabricació de biberons de policarbonat per a lactants a Europa (ref.4, 5, 6).

1. AESAN. 2012. Bisfenol A. 23/05/12 http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/BisfenolA.shtml

 

2. EFSA. 2015. Scientific opinion on the risk to public health relatede to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978.htm

 

3. Geens, T. et al. 2012. A review of dietary and non-dietary exposure to bisphenol-A. Food and Chemical Toxicology, 50(10): 3725-3740

 

4. Boletín Oficial del Estado. 2011. Orden PRE/628/2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5399.pdf

 

5. Diario Oficial de la Unión Europea. 2011. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 321/2011 DE LA COMISIÓN de 1 de abril de 2011 que modifica el Reglamento (UE) n o 10/2011 por lo que respecta a la restricción del uso de bisfenol A en biberones de plástico para lactantes (Texto pertinente a efectos del EEE). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:ES:PDF

 

6 Hunt – 2012 – Bisphenol A alters early oogenesis and follicle formation in the fetal ovary of the rhesus monkey. PNAS September 24, 2012.

 

7 Kundakovic – 2011. Epigenetic perspective on the developmental effects of bisphenol A. Brain, Behavior and Immunity, 25:1084–1093.

 

8. Vandenberg, L. et al. 2007. Human exposure to bisphenol A (BPA). Reproductive Toxicology, 24(2)139-177.

 

9. Rapid Alert System for Food and Feed. European Commission. http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

 

10. Reglamento (UE) n ° 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos