Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

El furan, així com els seus compostos derivats com ara els metilfurans, són compostos orgànics que es formen durant el tractament dels aliments amb calor intensa. De fet, formen part de la categoria dels contaminants químics de procés ja que es desenvolupen de forma natural en determinats aliments després d’haver sigut sotmesos a tractaments tèrmics, inclosa la cocció1.

Els furans es contemplen en la regulació sobre contaminants en els productes alimentosos (Reglament 1881/2006)2, tot i que a dia d’avui no compten amb límits específics

La major preocupació per a la salut humana correspon al seu efecte a causa d’una exposició crònica a través de la dieta. Els diversos estudis realitzats amb animals d’experimentació van concloure que el dany hepàtic (colangiofibrosis) i el càncer de fetge (adenoma i carcinoma) eren els efectes més crítics per a la salut relacionats amb el furà. En dosis altes (<30 mg/kg/dia) pot afectar també a ronyó i pulmó3.

Tota la població és sensible als efectes del furà, però la ingesta mitjana dels aliments que el contenen no constitueixen motiu de preocupació sobre la salut. La preocupació s’ha de centrar en els consumidors extrems d’aliments que típicament continguin furà i/o metilfuranos.

El 2004, la Food and Drug Administration (FDA) va informar de la seva presència en aliments enllaunats i envasats en vidre (aliments per a nadons, preparats per a lactants, hortalisses en conserva, fesols fornejats, sopes, salses, estofats, carns i peixos en conserva) i posteriorment en una gran varietat d’aliments sotmesos a processos tèrmics com cafè, cervesa, sucs de fruita i d’hortalisses, salsa de soja, begudes nutricionals i aliments a base de cereals, com ara galetes, crackers, cereals per esmorzar i pa4.

En un estudi més recent, l’EFSA ha avaluat la presència de furans sobre un total de 17.056 mostres subministrades tant per organismes governamentals com per organismes de l’àmbit privat, que inclouen tot tipus d’aliments. En l’estudi es va posar de manifest que les concentracions més altes de furan es van detectar en el gra de cafè torrat sencer. També es van detectar en cafè torrat molt tot i que a menor mesura, el que indica una pèrdua de furan durant el procés de molta5.

En els últims anys, el RASFF no ha notificat cap alerta per presència de furà en pinsos o aliments distribuïts a Europa, encara que si hi ha alertes genèriques de compostos orgànics volàtils (VOC).

S’ha demostrar que els alimentós amb una major contribució de furan són el cafè, en major mesura, tot i que també la cervesa i les sopes instantànies. A més, amb nens es relaciona amb aliments com ara potets i sucs de fruites, entre altres1.

Algunes pràctiques culinàries poden contribuir a reduir l’exposició als furans:

  • En general, hi ha una influència escassa del reescalfament dels aliments comercialitzats transformats sobre les concentracions de furan i depèn del comportament del consumidor. No obstant això, respecte als menjars per a lactants i infants petits, reescalfar els menjars en un bany d’aigua calenta (sense tapa) pot reduir l’exposició dietètica dels lactants d’aproximadament el 15 % al 30 %, cosa que es tradueix en una exposició comparable a les exposicions en els grups d’edat adulta.
  • Diferents mètodes de preparació del cafè donen com a resultat diferents pèrdues de concentracions de furan. Les pèrdues en cafè bullit o turc són de tres a quatre vegades més grans que en cafè amb filtre i exprés.
  • També la concentració de furan a les torrades augmenta amb el temps de torrat i amb el grau de daurat, tot i que la torrada és un contribuent menys important a l’exposició general al furan.

1. Acsa Brief.Disponible a: http://acsa.gencat.cat/es/actualitat/butlletins/acsa-brief/furan/

2. Reglamento (CE) n o 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. Disponible a: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1881

3. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la prospección de peligros químicos de interés en seguridad alimentaria en España. Disponible en: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/PROSPECTIVOS_QUIMICOS.pdf

4. FDA (2004a). US Food and Drug Administration. Furan in food, termal treatment, request for data and information. Disponible a: https://www.federalregister.gov/documents/2004/05/10/04-10588/furan-in-food-thermaltreatment-request-for-data-and-information.

5. EFSA (2017). Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria. Risks for public health related to the presence of furan and methylfurans in food. EFSA Journal, 15 (10): 5005

Tipus d'aliments