Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

La SEM és un metabòlit conegut de la nitrofurazona i s’usa com un indicador de l’ús d’aquest antibiòtic prohibit en els aliments d’origen animal. La SEM també s’ha detectat en els productes derivats d’algues marines, de les quals s’extreuen els compostos carregenans, utilitzats àmpliament com additius alimentaris. La SEM és un metabòlit de l’azodicarbonamida, additiu que s’utilitza en juntes de PVC de tapes de pots i botelles. En alguns països (EUA, Canadà, Brasil), l’azodicarbonamida també s’utilitza com un additiu alimentari per al seu ús com agent blanquejador de la farina de cereals i com a condicionador de massa (ref.3).

Se sospita que la SEM sigui cancerígena, atès que té un feble potencial mutagènic in vivo i efectes genotòxics in vitro; en ratolins la SEM posseeix propietats carcinògenes potencials a partir de 100 mg/kg pes corporal i dia (ref.3).

Nadons i nens de curta edat.

S’han detectat concentracions de SEM en aliments infantils en un rang entre 20 i 40 μg/kg en la UE i entre 1 i 30 μg/kg en mostres espanyoles (ref.1, 3).

Les concentracions més altes de semicarbazida detectades s’han trobat en llet per a lactants i aliments infantils, envasats especialment en ampolles i envasos de vidre.

S’ha trobat semicarbazida en aliments envasats en flascons i ampolles de vidre, metall o PVC. Els exemples dels aliments implicats inclouen alguns tipus d’aliments infantils, sucs de fruites, conserves de melmelades, mel, vegetals esterilitzats, maionesa, mostassa, salses i quetchup. La SEM també s’ha detectat en els productes derivats d’algues marines, que són àmpliament utilitzats com additius alimentaris (ref.1, 3).

Els nivells en aliments infantils han de ser tan baixos com sigui possible (ref.1, 3, 4). Canvis en la mida i forma dels envasos i de les juntes poden limitar la superfície de contacte i, per tant, la migració de SEM a l’aliment.

1. Anadón, A., Arboix, M., Cacho Palomar, J.C. & Centrich, F. 2004. Opinión del Comité Científico de la AESA sobre una cuestión planteada por la Presidencia de la AESA, en relación con el riesgo de la presencia de Semicarbazida (SEM) en algunos productos alimenticios envasados en tarros de vidrio con tapas de metal con juntas de PVC. AESAN. Revista del Comité cientifico. 8 pag.

2. Hoenicke K, Gatermann R, Hartig L, Mandix M. & Otte S. 2004. Formation of semicarbazide (SEM) in food by hypochlorite treatment: is SEM a specific marker for nitrofurazone abuse?. Food Addit Contam. 21(6): 526-37.

3. World Health Organization (WHO). 2012. Semicarbazide. Food safety. Chemical risks in food.

4. EFSA. 2005. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to Semicarbazide in food. The EFSA Journal, 219: 1-36.