Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Cronobacter sakazakii

Cronobacter sakazakii  és un bacteri Gram negatiu, mòbil, no formador d’espores, anaerobi facultatiu, de forma bacil·lar, oxidasa negativa i catalasa positiva. Per la seva capacitat per formar biofilms i la seva resistència a la dessecació es pot trobar àmpliament en sòls, aigües, vegetals i animals, podent créixer en un ampli rang de temperatures (6°C – 47°C) 1, 2, 5.
Inicialment definit com l’espècie Enterobacter sakazakii el 1908, va l’any 2007 com un nou gènere, Cronobacter spp., que comprèn 6 espècies, entre elles C. sakazakii.
La dosi infecciosa no s’ha determinat, però s’ha estimat que podria ser similar a la de Escherichia coli O157: H7 (és a dir, baix; per exemple, de 10 a 100 organismes) 4.

C. sakazakii pot causar infeccions greus com: bacterièmia, meningitis, enterocolitis narcotitzant i meningoencefalitis necrotitzant, i fins i tot la mort dels bebès infectats (ref.2).

En general, C. sakazakii ha causat malalties en grups de persones de diverses edats. Els nounats i nens menors de 2 mesos estan en major risc que altres grups d’edats. Entre els nens, els més vulnerables són els prematurs, els que tenen baix pes en néixer i els menors de 28 dies, així com els compromesos immunològicament (ref.2).

Si bé C. sakazakii ha estat detectada en diferents tipus d’aliments, les fórmules infantils s’han associat amb malaltia, podent ingressar a les fórmules per: a) els ingredients contaminats o el processament del producte; o b) la contaminació durant la manipulació del contingut de la fórmula en la reconstitució per al seu ús (ref.2, 3).

Una mitjana de menys de cinc casos de malaltia per Cronobacteres presenten cada any a tot el món, però la incidència real probablement és subestimada. En els últims 50 anys, aproximadament s’han reportat 120 casos d’infeccions per Cronobacterspp. en nounats i 20 casos en adults, incloent 27 morts. Tres brots han estat reportats a tot el món: a Bèlgica en 1998 (12 nens, 2 defuncions), en els EUA en 2001 (Knoxville, 49 nens) i a França en 2004. L’episodi francès es va produir en cinc hospitals i es va relacionar amb el consum de fórmules de llet en pols per a lactants 4, 5. Durant el transcurs de l’any 2018, tan sols hi ha hagut 2 notificacions sobre aquest patogen emeses pel RASFF, i es van relacionar amb les fórmules de llet infantil.

L’organisme ha estat aïllat de diversos aliments d’origen vegetal o animal tant deshidratats, fumats, congelats etc. C. sakazakii és un contaminant ocasional de diferents aliments com a cereals, farinetes, deshidratats per a règims especials, aliments per a usos mèdics, i fórmules infantils en pols, podent persistir en aquests aliments durant almenys 2 anys per la seva capacitat per suportar entorns secs (ref.2). També cal considerar les preparacions en pols destinades a persones d’edat avançada i les destinades a usos mèdics especials atesa l’especial vulnerabilitat d’aquest grup de població.

– Aplicar bones pràctiques de manufactura i higiene per fer front a les diverses possibilitats de contaminació en els processos de fabricació dels productes alimentosos.
– Per la naturalesa ubiqüitària de C. sakazakii, és necessari controlar la seva presència en els ambients de producció de fórmules de pols.
– Establir criteris estrictes d’acceptació de matèries primeres que formen part de les preparacions en pols.
– Control de la contaminació de l’aire en les plantes d’elaboració d’aliments en pols (ref.1, 5).

  1. EFSA, 2004. Opinion of the Scientific Panel on biological hazards (BIOHAZ) related to the microbiological risks in infant formulae and follow-on formulae. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/113.pdf

 

  1. EFSA, 2007. Review of the opinion on microbiological risks in infant formulae and follow on formulae with regard to Enterobacteriaaceae as indicators. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/444.pdf

 

  1. NFOSA (FAO, WHO). 2005. Enterobacter sakazakiien las formulas infantiles en polvo. Nota informativa Nº 1, 2005. Disponible a: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_01_Esakazakii_Jan05_sp.pdf

 

  1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. ANSES, France. 2011. Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments. “Cronobacter“. 2011. Disponible a: http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/MIC2000sa0003Fi.pdf

 

  1. U.S. Food and Drug Administration, FDA. (2012). Bad Bug Book. Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. 2nd Edition. Disponible a: http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM297627.pdf

 

 1. EFSA-ECDC. (2018). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017.