Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

La formació d’histamina en el peix (escombrotoxina) es produeix per l’acció de diferents microorganismes, entre els quals destaca Morganella morganii. Aquests bacteris utilitzen l’aminoàcid histidina present en el múscul del peix, transformant-lo en histamina. Per tant, l’acumulació es produeix quan el microorganisme està present i es donen les condicions de temps i temperatura suficients per s’acumuli la quantitat suficient d’histamina, capaç de desencadenar la malaltia en humans. Per tant, la malaltia està estretament lligada a la concentració de histamina 1, 2.

Els símptomes es desenvolupen ràpidament (de 5 minuts a 2 hores després de la ingestió del peix contaminat), amb una durada habitual de 8-12 hores. Normalment els símptomes desapareixen després de 24 hores sense deixar seqüeles. No obstant això, en persones sensibles, alguns símptomes poden persistir durant diversos dies. No hi ha descrita cap mort per aquest motiu 2. Els símptomes de la intoxicació per escombrotoxina inclouen formigueig o cremor en o al voltant de la boca o gola, Erupció o urticària a la part superior del cos, hipotensió, mal de cap, mareig, picor a la pell, nàusees, vòmits, diarrea, constricció de tipus asmàtic de la respiració, palpitacions, i dificultat respiratòria 1.

Pot afectar a qualsevol persona, independentment de la seva edat. No obstant això, en ser una intoxicació, els símptomes i la seva intensitat dependran de la quantitat ingerida, en funció del pes corporal. Això fa que els nens i les dones poden ser, aparentment, més sensibles que els homes adults. No obstant això, es pot produir una sensibilitat individual. Generalment s’accepta, que la capacitat per tolerar l’exposició a la histamina, es pot veure compromesa quan els enzims metabolitzadors de la histamina estan afectats. En aquests casos, les persones afectades han de controlar la seva dieta 2.

En la majoria dels casos, els nivells d’histamina en el peix responsable del escombrotoxismo estan per sobre de 200 ppm, sovint per sobre de 500 ppm, encara que els microorganismes responsables tenen capacitat per produir milers de ppm, especialment en el peix blau 1 .

No sol ser freqüent la declaració d’alertes internacionals per histamina en peix. No obstant això, és relativament freqüent l’aparició de brots, encara que afectant a poques persones i amb símptomes lleus. Això fa que passin desapercebuts per a la població en general. En EUA es van descriure 463 casos entre els anys 1998 a 2002 5, mentre que, al Japó, entre els anys 1998 i 2008, es van descriure 89 brots i 1577 casos, mai amb mortalitat 6. A Espanya, l’any 2016 es van descriure 3 brots de escombrotoxismo a les Illes Balears, amb 7 persones afectades 3. Al maig de 2017 s’ha produït un brot que ha afectat diverses comunitats d’Espanya (Andalusia, Múrcia i Madrid), amb un total de 40 persones afectades 4, el que constitueix el brot més important descrit a casa nostra.

L’aliment implicat és peix blau i, més freqüentment, tonyina de qualsevol de les seves espècies, llampuga o peix llimona, merlín (peix espasa) i tallahams, encara que també pot donar-se en peixos de menor grandària, com la sardina o el seitó 1.

Evitar la contaminació del peix per microorganismes responsables de la formació d’histamina és una cosa que s’ha mostrat impossible. Es tracta de microorganismes que es poden trobar en qualsevol superfície o mans dels manipuladors 1. Per tant, la manera més eficaç és la d’assegurar la cadena de fred, mantenint el peix a temperatures properes als 0ºC i no perllongar excessivament la vida comercial del producte acabat 2.

  1. FDA. 2012. Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance. Chap. 7: Scombrotoxin (Histamine) Formation. pp: 113-152.        https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm252400.pdf

 

  1. FAO. 2012. Public health risks of histamine and other biogenic amines from fish and fishery products. 23-27 July 2012. FAO headquarters, Rome Italy. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89216/1/9789240691919_eng.pdf

 

  1. Anónimo 2016. Declaració de tres brots d’intoxicació per histamina en el peix entre gener i octubre de 2016. Direcció General de Salut Pública i Participació. Govern Illes Balears. http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8931050

 

  1. Anónimo 2017. Intoxicación alimentaria causada por histamina tras consumo de atún. AECOSAN. http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/histamina_atun.htm

 

  1. CDC. 2006. Surveillance for Foodborne-Disease Outbreaks – United States, 1998 -2002. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5510a1.htm

 

 1. Toda M. 2009. Histamine food poisonings in Japan and other countries. Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyusho Hokoku (127): 31–38.