Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

El gènere Mycobacterium spp. està compost per bacils llargs de 3 μm a 5 μm de longitud, d’aspecte corbs, immòbils, no esporulats, amb abundants grànuls citoplasmàtics i acidoresistents. Mycobacterium spp. té com reservori a humans i animals. M. tuberculosis M. bovis provoquen tuberculosi en humans. M. avium també és capaç de produir la malaltia, especialment en persones immunocompromeses 1, 2.
La dosi infectiva de M. tuberculosis és molt baixa, deu bacteris, la quantitat que conté la gota d’un esternut són suficients per provocar la infecció, fins i tot se sospita que una cèl·lula viva pot bastar per produir una infecció, o per fer fracassar un tractament 3.

La tuberculosi és la malaltia causada per algunes espècies de bacteris de la família Mycobacteriaceae com M. tuberculosis. El principal agent zoonòtic es Mycobacterium bovis responsable de la tuberculosi bovina, que és capaç d’infectar els éssers humans. Recentment, es va determinar que M. caprae també causa la tuberculosi en els animals, i fins a cert punt en els éssers humans. M. avium causa limfadenitis i afecta principalment infants (ref.4). M. avium subsp. paratuberculosis està relacionat amb la malaltia de Crohn, que és una enteritis inflamatòria severa (ref.5, 7).

Qualsevol persona sana pot ser susceptible d’emmalaltir de tuberculosi depenent del seu estat immunitari, de factors socioeconòmics i de factors individuals com l’edat (extrems de la vida), el sexe i la receptivitat genética (ref.1). Una de les principals causes per a la disseminació de les MNT són persones debilitades o en situació d’immunodepressió (ref.2, 6).

Les principals fonts d’infecció són els sòls, aigües i aliments contaminats.

La tuberculosi humana deguda a M. bovis s’ha mantingut a un nivell baix amb 115 casos confirmats el 2008 i va a disminuir lleugerament la prevalença de tuberculosi bovina a la UE el 2009 8. L’any 2001 es van documentar un total de 59 casos de tuberculosi humana causada per M. bovis en 12 estats membres de la Unió Europea i a Noruega 9. L’any 2017, es van produir 185 casos de tuberculosi causada per aquest patogen a nivell europeu 11. Durant el transcurs de l’any 2018, no hi ha hagut cap alerta sobre aquest patogen notificada pel RASFF en cap de les categories de productes alimentaris.

La transmissió de la tuberculosi a partir dels animals als humans es produeix principalment per el consum de llet crua o derivats procedent del bestiar infectat, sobretot de bovins (ref.1, 4, 5).

Aquesta infecció es pot prevenir amb el tractament tèrmic de la llet i els productes lactis, com per exemple la pasteurització. La introducció de la pasteurització i l’aplicació de programes d’eradicació de la tuberculosi en el bestiar han reduït significativament les infeccions humanes causades per M. bovis en les darreres dècades (ref.9, 10).

  1. Rodríguez G., 2011. Género Mycobacterium. Disponible a: http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6046b373-a0b6-4737-8f6b-4553dfefcd53/23.-%20Micobacterias.pdf

 

  1. WHO, 2006. Hojas de información microbiológica. Disponible a: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_11.pdf

 

  1. Mingorance J., López G., Vicente M., 2009. ¿Un talón de Aquiles en el astuto bacilo de Koch? Disponible a: http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2009/03/17/114686

 

  1. EFSA, 2011. SCIENTIFIC REPORT OF EFSA. Technical specifications on harmonised epidemiological indicators for public health hazards to be covered by meat inspection of swine. EFSA Journal 9, 1-125.

 

  1. Bannantine J.P., Barletta R.G., Stabel J.R., Paustian M.L., Kapur V., 2004. Application of the genome sequence to address concerns that Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis might be a foodborne pathogen. Foodborne Pathog Dis 1, 3-15.

 

  1. De Juan-Ferré L., 2005. Paratuberculosis caprina: Aportaciones a su diagnóstico, epidemiología molecular y control. Disponible a: http://biblioteca.ucm.es/tesis/vet/ucm-t28577.pdf

 

  1. Collins M.T., 1997. Mycobacterium paratuberculosis: a potential food-borne pathogen? J Dairy Sci80, 3445-3448.

 

  1. AESAN, 2011. Informe anual sobre zoonosis y brotes de enfermedades de transmisión alimentaria en la Unión Europea para 2009. Disponible a: http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/punto_focal_efsa/detalle/informe_zoonosis.shtml

 

  1. EFSA, 2003. Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards of the European Food Safety on a request from the Commission related on “Tuberculosis in Bovine Animals: Risks for human health and control strategies”. Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/13.pdf

 

  1. Generalitat de Cataluña. 2016. Informe de les Zoonosis Transmeses pels Aliments i de la Resistència Antimicrobiana a Cataluña. 2011 – 2013. Disponible a: http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/informe_barometre_seg_ali_cat.pdf

 

 1. EFSA-ECDC. (2018). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017.

Tipus d'aliments