Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Pseudomonas aeruginosa

És un bacteri gramnegatiu, aerobi estricte i no formador d’espores. És ubiqüitari comú en aigua i sòl. S’aïlla freqüentment en superfícies de treball de les fàbriques i, ocasionalment, en la pell i mucoses respiratòries de les persones i animals sans. Es considera un bacteri contaminant habitual de productes vegetals frescos, llet crua, carn i aigua. És un microorganisme que deteriora els aliments i, de vegades, causa brots alimentaris. És un bacteri sensible als tractaments tèrmics i a la dessecació. No tolera pH àcids (ref.1) Per contra, és moderadament resistent a molts desinfectants, com ara el clor, de manera que si n’hi ha una concentració elevada, el desinfectant podria no destruir tots els microorganismes. Pot formar biofilms sobre superfícies, difícils de treure (ref.4). No és coneix la dosi infectiva però se suposa que és alta (ref.4).

La infecció en persones sanes de vegades pot provocar una gastroenteritis lleugera, mentre que en persones sensibles, en particular els nens, pot causar una diarrea greu. En persones immunodeprimides pot causar també pneumònia, nefritis i septicèmia (ref.1).

Població infantil i persones immunodeprimides (ref.1)

Es un microorganismo frecuente en productos vegetales y en las aguas superficiales.

A Europa s’han produït casos d’infeccions hospitalàries transmeses pels aliments, principalment fruita i verdures (ref.1). També s’ha descrit un cas per consum d’un menjar preparat per emportar-se a base d’alga a Itàlia l’any 2010 (ref.2). En països del Tercer Món s’han descrit contaminacions per consum d’arròs, ametlles, sucs de fruita, verdures i espècies (condiments i herbes fresques) (ref.2,3).

Els aliments que poden contenir aquest bacteri són les verdures crues, els aliments congelats, l’aigua envasada o de xarxa, els sucs de fruita i el menjar preparat (ref.1,2).

Control de l’aigua: desinfecció d’aigües destinades a la indústria alimentària; control microbiològic de l’aigua envasada (absència en 250/ml). Neteja i desinfecció de la xarxa de l’aigua i de les superfícies en contacte amb els aliments. Control de presència de biofilms. Control microbiològic de verdures que s’han de consumir crues.

    1. The Royal Society of Chemistry. The food safety hazard guidebook; 2008.

 

    1. External Scientific Report. AIT Austrian Institute of Technology GmbH and Austrian Agency for Health and Food Safety GmbH (AGES). (2013) Food of plant origin: production methods and microbiological hazards linked to food – borne disease. Reference: CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/01 Lot 1 (Food of plant origin with high water content such as fruits, vegetables, juices and herbs). Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/402e.pdf

 

    1. External Scientific Report. AIT Austrian Institute of Technology GmbH and Austrian Agency for Health and Food Safety GmbH (AGES). (2013) Food of plant origin: production methods and microbiological hazards linked to food – borne disease. Reference: CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/01 Lot 2 (Food of plant origin with low water content such as seeds, nuts, cereals, and spices). Disponible a: http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/403e.pdf

 

    1. World Health Organization. (1996). Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed, vol 2. Health. Criteria and other supporting information. International programme on chemical safety. Disponible a: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/2edvol2p1.pdf

 

  1. Comissión Europea. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Tipus d'aliments