Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Aigua de beguda envasada

El gènere Aeromonas spp. pertany a la família Vibrionaceae i està format per bacils gram negatius, anaerobis facultatius i no esporulats. A. hydrophilaés ubiqua en ambients d’aigua dolça, salada i sistemes d’aigües residuals. El seu creixement òptim és de 28°C però algunes soques poden créixer a temperatures baixes com 0°C-1°C. El grup de Aeromonasspp. psicrófilas… veure detalls

,

L’arsènic és un element present de forma natural en el sòl, en l’aigua i les plantes. També s’allibera al medi ambient, resultat de l’activitat antropogènica com la indústria metal·lúrgica i de la producció d’energies fòssils. Es pot trobar en forma inorgànica, combinat amb altres elements com l’oxigen, el clor i el sofre. Les formes inorgàniques… veure detalls

Els bacteris del gènere Campylobacter spp. tenen forma d’espiral, són microaeròfils i termotolerants, amb un creixement òptim a una temperatura de 41,5°C, un pH entre 6,5-7,5, una activitat d’aigua (aw) de 0,997, una concentració de sal de 0,5 % i en condicions de microaerobiosi. Tenen una inhibició del creixement quan les temperatures són inferiors de 30°C i… veure detalls

És un bacil curt, Gram positiu que forma espores, amb extrems terminals arrodonits, encapsulat i immòbil. És anaerobi encara que alguns investigadors el consideren microaeròfil, per la seva capacitat per iniciar el creixement sense condicions rigoroses de anaerobiosis. La temperatura òptima de creixement de Clostridium perfringensestà en un rang entre els 40°C i 45°C. Les espores… veure detalls

Escherichia coli  és un bacteri Gram negatiu, en forma de bacil que pertany a la família Enterobacteriaceae. És part de la flora intestinal normal dels éssers humans i altres animals de sang calenta. No obstant això, algunes soques d’E. coli són capaços de causar malaltia. Hi ha quatre classes reconeguts d’E. colienterovirulents: i) Enterotoxigènica (ETEC): produeixen toxines que indueixen… veure detalls

El nitrat és un compost relativament poc tòxic que ocorre de forma natural com a part del cicle del nitrogen. No obstant això, es considera que els seus metabòlits i productes de reacció, com ara el nitrit, l’òxid nítric i els compostos N-nitrosos, produeixen efectes adversos sobre la salut, com la metahemoglobinèmia i efectes sobre… veure detalls

Deu el nom a un brot produït a Norwalk, Ohio (Estats Units), el 1972. Norovirus és el prototip d’una família els Calciviridae, petits virus d’estructura rodona (SRSV) que contenen una cadena d’ARN. Aquests virus són molt persistents en el medi ambient i són resistents als tractaments físics i químics de depuració d’aigües residuals. Els norovirus… veure detalls

És un bacteri gramnegatiu, aerobi estricte i no formador d’espores. És ubiqüitari comú en aigua i sòl. S’aïlla freqüentment en superfícies de treball de les fàbriques i, ocasionalment, en la pell i mucoses respiratòries de les persones i animals sans. Es considera un bacteri contaminant habitual de productes vegetals frescos, llet crua, carn i aigua…. veure detalls

El virus de l’hepatitis A pertany al grup dels enterovirus en la família Picornaviridae. Es un virus no encapsulat i és entre els virus tipus ARN dels més petits i simples estructuralment. La resistència al pH àcid i la cloració de l’aigua facilita la propagació d’aquests virus. VHA és altament resistent a diferents condicions ambientals,… veure detalls

Alertes i casos

El RASFF en va notificar 14 alertes, rebuigs a la frontera i notes informatives entre 2011 i 2013, de les quals nou per presència de perills. Hi destaquen els perills següents:
– Arsènic (2 notificacions).
– Pseudomones aeruginosa (2 notificacions).
– Enterococcus (1 notificació).
– Coliforms (1 notificació).
– Algues (1 notificació).
– Olors estranyes (1 notificació).
– Recompte alt d’aerobis (1 notificació).