Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Classificació per perills

Deu el nom a un brot produït a Norwalk, Ohio (Estats Units), el 1972. Norovirus és el prototip d’una família els Calciviridae, petits virus d’estructura rodona (SRSV) que contenen una cadena d’ARN. Aquests virus són molt persistents en el medi ambient i són resistents als tractaments físics i químics de depuració d’aigües residuals. Els norovirus… veure detalls

,

El virus de l’hepatitis A pertany al grup dels enterovirus en la família Picornaviridae. Es un virus no encapsulat i és entre els virus tipus ARN dels més petits i simples estructuralment. La resistència al pH àcid i la cloració de l’aigua facilita la propagació d’aquests virus. VHA és altament resistent a diferents condicions ambientals,… veure detalls

El VHE és un virus sense embolcall amb una càpsida icosaèdrica de 27 a 34 nm de diàmetre, que conté un ARN de polaritat positiva de 7,2 kb, i que representa el prototip del gènere Hepevirus dins de la família creada recentment Hepeviridae. Té una diversitat genètica considerable: s’han identificat quatre genotips en mamífers (genotips… veure detalls