Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Classificació per perills

Les biotoxines marines són compostos tòxics produïts per algunes espècies de microalgues, principalment del grup de les diatomees i dinoflagelats que s’acumulen en els mol•luscs bivalves. Els dinoflagelats són responsables de la producció de la majoria d’aquestes toxines, encara que només unes poques dotzenes d’espècies dels varis milers de dinoflagelats identificats fins ara se sap… veure detalls

,

La intoxicació pel consum de peix anomenada ciguatera o ciguatera fish poisoning (CFP) es produeix perquè han ingerit gran quantitat d’algues productores de ciguatoxina: es tracta de dinoflagel·lats bentònics del gènere Gambierdiscus spp. Les ciguatoxines (CTXs) s’acumulen en el peix que les ingereix directament (peix de roca) o en els seus depredadors, on aquesta acumulació assoleix nivells més… veure detalls

Les toxines PSP són un grup de 21 tetrahidropurines estretament relacionades. La més tòxica de les PSP és la saxitoxina (STX). Aquestes toxines són produïdes per algues i s’acumulen als mariscs quan són ingerides. Els dinoflagel·lats dels gèneres Alexandrium, Pyrodinium i Gymnodinium de zones de clima tropical o temperat són els principals responsables de la… veure detalls