Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Classificació per perills

Des del punt de vista de percepció del consumidor, un cos estrany en un aliment és qualsevol partícula present en un aliment la naturalesa o textura del qual no sigui esperada. La tolerància vers els cossos estranys tendeix a zero i a hores d’ara són el motiu principal de queixa dels consumidors. Trobar un cabell… veure detalls

La radioactivitat és una propietat de certs elements químics que tenen els nuclis atòmics inestables; perquè el nucli arribi a assolir de nou l’estabilitat s’hi ha de produir un canvi intern, anomenat desintegració radioactiva, que genera un despreniment d’energia conegut, de forma general, com a radiació1,7. Els àtoms que emeten radiació s’anomenen radionúclids. Alguns dels radionúclids… veure detalls