Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Classificació per perills

Les larves d’alguns nematodes (cucs rodons) de la família Anisakidae poden infectar a les persones en ingerir peixos o cefalòpodes (com el calamar, el polp i la sèpia) crus o poc bullits. Aquests paràsits comprenen: Anisakis simplex (cuc de l’areng), Pseudoterranova decipiens, Contracaecum spp., i Hysterothylacium spp. En general, les larves estan presents en la… veure detalls

,

El gènere Cryptosporidium inclou més 25 espècies, la meitat de les quals potencialment poden infectar les persones i els animals domèstics. Tot i que 17 espècies s’han associat a la infecció humana, dues en són responsables de la majoria dels casos: C. hominis i C. parvum. El seu cicle vital no inclou hostes intermediaris. La infecció pot ser orofecal directa,… veure detalls

Toxoplasma gondii és un paràsit protozou, intracel·lular obligat, agent causant de la toxoplasmosi. Els hostes definitius del paràsit són els felins i als seus intestins hi viuen les fases adultes del paràsit. Els oocists que produeixen s’eliminen per la femta i, en condicions favorables, poden ser viables un any o més a terra, podent ser vehiculats… veure detalls

Els agents causants de la triquinel•losi (o triquinosi) són diverses espècies de nematodes del gènere Trichinella que en estadi larvari s’enquisten al teixit muscular dels mamífers susceptibles. La triquina és un paràsit tissular microscòpic, cilíndric.. Els mamífers són els hostes més importants per al gènere Trichinella. Es localitzen fonamentalment en els músculs estriats de més… veure detalls