Mapa Perills

Mapa de Perills Alimentaris

Virus de la hepatitis E (VHE)

El VHE és un virus sense embolcall amb una càpsida icosaèdrica de 27 a 34 nm de diàmetre, que conté un ARN de polaritat positiva de 7,2 kb, i que representa el prototip del gènere Hepevirus dins de la família creada recentment Hepeviridae.

Té una diversitat genètica considerable: s’han identificat quatre genotips en mamífers (genotips 1 a 4) i un genotip en aus. Recentment, s’han identificat dos genotips nous, sense relació amb els anteriors, en conills i rates.

Els genotips 1 i 2 només es troben en els éssers humans, mentre que els genotips 3 i 4 es troben en els éssers humans i diverses espècies d’animals: porcs domèstics, senglars, cérvols i conills.

La seqüenciació del genoma i dels aminoàcids permet distingir tres grups de VHE en mamífers. El primer grup correspon a virus que infecten humans, porcs, senglars, cérvols i conills. En aquest grup s’hi inclouen els genotips 1 a 4, així com nous genotips de senglars i conills. El segon grup correspon als virus que infecten rates i fures, i el tercer a virus que infecten ratpenats.

En general, es tracta d’una malaltia que remet espontàniament que normalment dura unes poques setmanes. Després d’un període d’incubació d’entre 2 i 6 setmanes, apareixen els símptomes d’una hepatitis aguda amb febre, nàusees i malestar generalitzat, seguit de vòmits, dolor abdominal, anorèxia i hepatomegàlia. El 40% dels pacients presenten icterícia. Hi ha una mortalitat notable en dones embarassades i persones que pateixen una hepatopatia prèvia. S’han descrit casos de cronicitat associats amb el genotip 3, però no a altres genotips.

A banda dels símptomes hepàtics clàssics, el VHE també provoca trastorns extrahepàtics: síndromes neurològiques, danys renals, pancreatitis i problemes hemàtics.

 

Tot i que no acostuma a ser greu, en dones en el tercer trimestre de l’embaràs pot ser-ho (les taxes de mortalitat són entre el 15% i el 25% en països del Tercer Món). Les dones embarassades amb hepatitis E moren per problemes obstètrics, com ara hemorràgies, eclàmpsia o fallida hepàtica. Cal recordar, però, que aquests casos fulminants en dones embarassades es produeixen sobretot en països en vies de desenvolupament endèmics a la infecció com ara l’Índia, el Pakistan o el Nepal. Aquest fet sembla indicar que l’elevada mortalitat pot ser causada per l’existència de genotips més virulents (G1 i G2) ―prevalents al Tercer Món― que no pas altres (G3 i G4) ―habituals a Occident. La circumstància d’un entorn poc salubre també hi té una influència decisiva. Una altra conseqüència de les infeccions en el tercer trimestre de l’embaràs és l’elevat nombre d’avortaments, de naixements prematurs i d’increment de la mortalitat en els nounats que han contret la infecció del VHE congènitament.

La malaltia és més freqüent en adults joves i de mitjana edat (de 15 a 40 anys). Les dones embarassades hi són excepcionalment sensibles. Les persones immunodeprimides corren el risc que es cronifiqui el procés.

Els veterinaris, grangers i treballadors d’escorxadors i carnisseries tenen un grau d’exposició al VHE més elevat en comparació de persones sanes que no treballen amb animals. S’ha comprovat serològicament.

Augmenten els casos d’hepatitis E en els països industrialitzats, inclosos els Estats Units i Europa. Els estudis de seroprevalença en els Estats Units i Europa informen d’una prevalença d’entre l’1% i el 25% dels anticossos del VHE. Quan afecta persones sanes poden passar desapercebuts. Bàsicament, corresponen als genotips 3 i 4. Acostuma a tractar-se de casos esporàdics i no sol haver-hi grans brots. La prevalença de l’hepatitis E és molt baixa a casa nostra, però els VHE es troba de forma molt prevalent en porcs, senglars cèrvols i conills i s’ha descrit la transmissió de la infecció per consum de carn.

En el Sistema d’alerta ràpida per a pinsos i aliments de la Comissió Europea (RASFF), d’ençà el gener de l’any 2000 els virus han estat els protagonistes en 249 ocasions. Majoritàriament norovirus i el virus de l’hepatitis A, i força menys mesura l’echovirus i el calicivirus. No hi ha hagut cap notificació relacionada amb el VHE, potser perquè no hi ha cap norma que n’estableixi el control de manera expressa. Tampoc hi ha cap mètode estandarditzat per detectar-lo.

Diversos estudis realitzats indiquen que, el VHE amb capacitat infectiva es detecta en els fetges de porc que es comercialitzen en una proporció elevada: es detecta entre l’1 a l’11% de les mostres. El consum de fetge cru o poc cuit seria la principal via de contagi. A França, s’ha associat el consum de figatelli (salsitxa crua i seca de porc a base de fetge) amb diversos casos clínics. No s’han descrit casos clínics a partir d’altres productes de carn crua de porc: pernil, salami, llonganissa, sobrassada, xoriço.

 • Recomanacions als operadors 7
  • S’han dut a terme diversos estudis sobre l’establilitat tèrmica del L’estudi de Barnaud et al (2012). indica que calen temperatures de cocció de 71 °C aplicades durant vint minuts per inactivar el VHE. Des d’un punt de vista pràctic, se sap que la carn cuinada a 191 °C o bullida durant cinc minuts (assegurant una temperatura interna de 71 °C) inactiva el virus; per aquest motiu, es recomana menjar sempre carn ben cuinada, especialment el fetge i altres vísceres.
  • Com que no disposa d’embolcall lipídic, el VHE suporta millor els alcohols i detergents; no obstant això, és sensible a les altes concentracions de
  • No existeix una vacuna contra l’hepatitis La prevenció es basa en l’aplicació de les normes generals d’higiene: rentar-se bé les mans abans dels àpats i després d’anar al vàter. Quan es cuina, cal posar especial èmfasi a netejar bé la fruita i les verdures amb aigua potable, a no utilitzar les mateixes superfícies i estris de tall per als aliments crus i per als ja cuinats i coure bé la carn ja sigui de porc, senglar, cérvol o conill. Si hom és en un país no desenvolupat, és preferible beure aigua envasada.
  • Per als operadors d’empreses alimentàries: cal tenir compte el VHE durant l’anàlisi de perills i punts de control crític, i d’acord amb les fonts, les vies de transmissió i els tipus d’aliments afectats, s’han de prendre les mesures necessàries.

D’acord amb l’Agència Francesa de Seguretat Alimentària (ANSES), l’únic estudi quantitatiu disponible presenta una reducció en el títol infecciós del VHE d’aproximadament 2 a 3 log després de 72 hores a 60 °C, en un medi líquid en presència de proteïnes. En les mateixes condicions, no es va detectar capacitat infectiva (reducció del títol de > 4,5 log) després de 24 hores a 80 °C. No s’ha provat el grau de reducció del títol en les matrius d’aliments. Els virus presents en el fetge de porc són inactivats mitjançant la consecució d’una temperatura interna de 71 °C al fetge de porc tallat a daus (de 0,5 a 1 cm2). No hi ha reglaments relatius al seguiment de VHE en granges de porcs, ni en els aliments derivats del porc.

  1. Informe sobre l’hepatitis E del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària. Agència Catalana de Seguretat Alimentària; juny Disponible a: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Hepatitis-E-situacio-actual-00001
  1. Pavio, , Merbah, T., & Thébault, A. (2014). Frequent Hepatitis E Virus Contamination in Food Containing Raw Pork Liver, France. Emerging Infectious Diseases. 20: 11. Disponible a: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/11/pdfs/14-0891.pdf
  1. Hepatitis E Virus Update December Centre for Disease Control. Disponible a: http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Statistics%20and%20Research/Statistics%20and%20Reports/Hepatitis/HEVDec2014.pdf
  1. Bad Bug Hepatitis E virus chapter. Disponible a: http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM297627.pdf
  1. Opinion of the French Food Safety Agency regarding the risk to man of infection with the hepatitis E virus (HEV) after ingestion of figatelli (raw sausages containing pork liver). Disponible a: https://www.anses.fr/fr/system/files/MIC2009sa0101EN.pdf
  1. Characteristics and sources of the Hepatitis E virus. Disponible a: https://www.anses.fr/en/system/files/MIC2010sa0145FiEN.pdf
  1. Comissión Europea. Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF Portal. Disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Tipus d'aliments